508 508 360

 

Podstawowe warunki najmu samochodów

 1. 1. Wypożyczający musi mieć ukończone 21 lat, posiadać ważne prawo jazdy oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość.

  2.Posiadanie stałego zameldowania.

  3.Dobowy limit 300 km, dodatkowe km – stawka 30gr./km. W przypadku wynajmu samochodu na dłuższy okres limit do negocjacji.

  4.doba najmu trwa 24 h od chwili rozpoczęcia najmu. Przekroczenie o jedną godzinę spowoduje naliczenie kolejnej doby.

  5. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód wynajmującemu z kompletem dokumentów, wyposażeniem nie pogorszonym w miejscu i dniu określonym w umowie.

  6. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa, Najemca jest zobowiązany zwrócić auto również z pełnym zbiornikiem.

  7.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wykroczenia popełnione w okresie najmu (np. przekroczenie prędkości, foto radar itp.)

  8.Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających.

  9.Najemca nie może odstępować pojazdu osobom trzecim nie ujętych w umowie najmu.

  10.Najemcy nie wolno uczestniczyć w wyścigach, treningach, rajdach, testach na prędkość.

  11.Najemcy nie wolno używać samochodu do holowania innych pojazdów oraz ciągnięcia przyczep z wyjątkiem wypożyczenia auta z przyczepą w naszej firmie.

  12.W przypadku uszkodzenia lub awarii używanego samochodu najemca jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z wynajmującym.

  13.W przypadku ewentualnych napraw należy skontaktować się z najbliższa stacją serwisową. Wszystko wymaga zgody wynajmującego.

  14.Najemcy nie wolno opuszczać granic RP bez zgody wynajmującego

  15.Najemca powinien stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wynajmowanych samochodów.

  16.Samochód powinien być parkowany w miejscu strzeżonym. Koszty parkowania ponosi Najemca.

Podstawowe warunki najmu przyczep oraz lawet

 1. 1. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji, tzn załadowania i zabezpieczenia ładunku o masie nie przekraczającej ładowności przyczepy.

  2.Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu najmu zgodnie z prawem o ruchu drogowym. Koszty związane z przekroczeniem prawa o ruchu drogowym obciążają najemcę.

  3.Z chwilą wydania najemcy przedmiotu najmu ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na najemcę. W przypadku powstania szkody lub zdarzenia losowego najemca jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z wynajmującym.

  4.Przedmiot najmu nie może być udostępniony osobom trzecim nie ujętych w umowie.

  5.Najemcy nie wolno przekraczać granic RP bez zgody wynajmującego